Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

LinePack Oy
Y-tunnus: 2651917-7
Hiekkatie 4 B 15, 33470 Ylöjärvi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Sami Mäenpää
Tietosuojavastaava
+358 40 538 2814
sami.maenpaa@linepack.fi

Henkilörekisterin nimi

LinePack Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn sekä oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella. Rekisteriä käytetään LinePack Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, näitä ovat mm. asiakassopimusten, toimeksiantojen ja tilausten toteuttaminen sekä asiakasviestintä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä toteutuneen ostohistorian perusteella.

Henkilötietojen käsittely

Yhteyshenkilöiden henkilötiedot tallennetaan LinePack Oy:n CRM, asiakasviestintä ja ERP-järjestelmään.

Mikäli henkilötietojen käsittelyyn liittyy tietojen siirtoa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme siitä, että siirroissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Riittävä tietosuoja ja -turva varmistetaan tarvittaessa EU:n komission hyväksymillä mallisopimuslausekkeilla. Emme luovuta henkilötietojasi muihin rekistereihin, jollei laki meitä siihen velvoita.

Henkilötietojen suojaus

Asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Käyttäjäseuranta

Käytämme evästeitä sivustollamme. Evästeiden avulla varmistamme sivujemme toimivuuden ja pyrimme parantamaan käyttäjäkokemusta. Valinnastasi riippuen evästeitä voidaan käyttää myös tilastointiin, analysointiin ja markkinointitarkoituksiin. Halutessasi voit muuttaa evästeasetuksia.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada jäljennös kyseisistä tiedoista.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on joissakin tilanteissa lainmukainen oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen muun muassa silloin, kun tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Mikäli tarvitset lisätietoa poistamisesta ja sen edellytyksistä, voit olla yhteydessä meihin laittamalla sähköpostia osoitteeseen sami.maenpaa@linepack.fi

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Silloin kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, mutta sinulla on henkilökohtainen erityinen peruste vastustaa tietojen käsittelyä, arvioimme pyyntösi suhteessa oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä erityinen peruste, jonka vuoksi käsittelyä vastustetaan. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on lainmukainen oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja ei aktiivisesti käsitellä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada tietosi siirretyksi itsellesi yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen sami.maenpaa@linepack.fi tai postitse osoitteeseen Hiekkatie 4 B 15, 33470 Ylöjärvi

BANNERI

Teksti