Asiakas
tyytyväisyys

Suurin osa asiakkaista suosittelee

Pakkauslinjastojen moniosaajan NPS 47 osoittaa vahvaa asiakastyytyväisyyttä sekä luottamusta yrityksen palveluihin.

LinePack Oy:n asiakastyytyväisyys
kyselyn NPS ponkaisi korkealle: 47

LinePack Oy, pakkauslinjastojen moniosaaja, on juuri julkistanut tuoreen asiakastyytyväisyyskyselynsä tulokset. Yrityksen suorituskyvyn mittarina käytetty Net Promoter Score (NPS) tarjoaa kokonaiskuvan asiakkaiden suhtautumisesta yritykseen. LinePack Oy:n viimeisin NPS-lukema on vaikuttava 47, mikä osoittaa vahvaa asiakastyytyväisyyttä sekä luottamusta yrityksen palveluihin.

NPS-mittari vastaa yksinkertaiseen kysymykseen: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit LinePack Oy:tä ystävälle tai kollegalle?” Asiakkaat vastaavat tähän kysymykseen asteikolla 0-10, missä 0 merkitsee ”erittäin epätodennäköisesti” ja 10 ”erittäin todennäköisesti”. Näiden vastausten perusteella lasketaan NPS-lukema.

LinePack Oy:n NPS-lukema 47 heijastaa positiivista suhtautumista yritykseen. Tämä tulos osoittaa, että suurin osa asiakkaista on valmiita suosittelemaan LinePack Oy:tä. Korkea NPS-lukema on vahva indikaattori siitä, että yritys on onnistunut luomaan arvoa ja tarjoamaan palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin sekä odotuksiin.

LinePack Oy:n menestyksen taustalla on sitoutuminen laatuun ja asiakaskeskeisyyteen.

– Olemme erittäin iloisia nähdessämme näin vahvan NPS-tuloksen”, sanoo LinePack Oy:n toimitusjohtaja Sami Mäenpää.

– NPS-tulos on osoitus sitoutumisesta asiakkaisiimme ja jatkuvasta pyrkimyksestä tarjota heille parasta mahdollista palvelua. Tämä kannustaa meitä jatkamaan työtämme asiakkaidemme parhaaksi ja kehittämään entistäkin parempia ratkaisuja meidän osaamisalueilla, omien tuotteiden valmistuksessa ja huollossa.

– LinePack Oy panostaa vahvasti myös vastuullisuuteen, mikä näkyy jatkuvana sitoutumisenaan ylläpitää sertifikaattejaan. Tämä vahvistaa yrityksen asemaa vastuullisena toimijana alallaan ja lisää asiakkaiden luottamusta LinePack Oy:n palveluihin, Sami Mäenpää linjaa.

Varaa esittelyaika

Onko pakkauskoneen, materiaalinkäsittely- tai merkintälaitteen hankinta ajankohtainen vai tahdotko tehostaa nykyisen kokoonpanon toimintavarmuutta? Pyydä meidät esittelemään palveluamme!